Eduard Novak: Ministerul Sportului va avea un buget de 580 milioane lei în 2023

Eduard Novak: Ministerul Sportului va avea un buget de 580 milioane lei în 2023

0
246
Buget Sport 2023 MTS Eduard Novak Ministerul Tineretului si Sportului
Buget Sport 2023 MTS Eduard Novak Ministerul Tineretului si Sportului
Asigurare rapida și ieftina!pint.ro%20

Eduard Novak: Ministerul Sportului va avea un buget de 580 milioane lei în 2023.

Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului din România pornește în anul 2023 cu un buget inițial mai mare decât bugetul inițial din anul 2022.

În 2022, Ministerul Sportului a avut un buget record, fiind cea mai mare sumă alocată sportului în ultimii ani.

Buget Sport 2022 MTS

„După un an 2022 în care sportul românesc a avut rezultate deosebite, avem un start bun şi în 2023. Bugetul iniţial al Ministerului Sportului va fi de 581,5 milioane lei în 2023, faţă de 521,5 milioane lei pe 2022”, a notat Novak, pe pagina personală de Facebook. Ministrul speră ca sportul românesc să primească alocări suplimentare pentru proiecte, mai ales că 2023 este an preolimpic. „În plus, având în vedere că pe parcursul anului 2022 ministerul a primit alocări suplimentare, prioritizarea Strategiei Naţionale pentru Sport şi proiectele viitoare din 2023 ne dau încredere că nevoile din activitatea sportivă vor fi susţinute şi bugetate în conformitate cu realitatea. Mai ales că ne aşteaptă un an preolimpic”, a mai afirmat Novak.

Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului – MTS, în anul 2022 a fost de 600 milioane de lei, după rectificări.

Buget total Sport anul 2022 MTS Ministerul Tineretului și Sportului

Strategia Nationala pentru Sport 2022-2032 Romania eduard Novak MTS Ministerul Tineretului si Sportului

Măsuri și acțiuni prioritare în sportul de performanță cuprinse în draftul strategiei naționale pentru sport 2022-2032:

 1. Noua Lege a Sportului
 2. Integrarea Ministerului Sportului în noua arhitectură instituțională cu rol de
  reglementare, coordonare și control în domeniul sportului
 3. Realizarea unei clasificări a sporturilor în relație cu cei trei factori strategici cheie (sport
  în educație, sport comunitar, sport de performanță)
 4. Continuarea procesului de descentralizare în colaborare cu autoritățile locale
 5. Dezvoltarea unui program național de investiții în infrastructura sportivă pentru
  următorii 10 ani
 6. Dezvoltarea unui program național – RESURSA UMANĂ PERFORMANTĂ – axat pe resursa
  umană din sport (antrenori, sportivi, staff tehnic – sistemul de carieră, remunerație,

Ce reprezintă Strategia Națională pentru Sport?

 • Strategia Națională pentru Sport reprezintă un demers amplu, cu un grad ridicat de complexitate care își propune transformarea modului în care sportul este înțeles, practicat și sprijinit la nivelul întregii națiuni.
 • Caracterul vast, multi-dimensional al sportului (inter-relaționare cu o multitudine de domenii și activități umane precum economic, social, sănătate, educație, mediu, guvernanță publică, finanțe, turism etc) trebuie reflectat înacest demers strategic prin menținerea unei perspective sistemice, structurale și obiective asupra domeniului.
 • Rolul acestei strategii este de a identifica factorii strategici cheie care vor influența domeniul sportului de o manieră determinantă pe o perioadă lungă de timp, de a utiliza cunoașterea dobândită în faza de analiză preliminară pentru a construi o viziune de dezvoltare ambițioasă dar realistă și a creiona principalele direcții strategice de acțiune menite să susțină efortul tuturor actorilor implicați în acest domeniu pentru a transforma viziunea în realitate.
 • Strategia Națională pentru Sport reprezintă o abordare holistică iar funcția sa principala este de a direcționa și coagula totalitatea eforturilor, resurselor și acțiunilor întreprinse într-o direcție coerentă care să poziționeze sportul ca o prioritate națională.
 • Componenta tactică și operațională are o importanță deosebită în procesul de implementare si trebuie să urmărească liniile directoare ale strategiei. Eventualele confuzii intre cele trei niveluri (strategic, tactic, operațional) reprezintă un pericol major, care riscă să disipeze și să reducă semnificativ impactul acestui demers. Strategia Națională pentru Sport reprezintă documentul cadru care stabilește viziunea de dezvoltare și direcțiile majore urmând ca în funcție de dinamica mediului extern precum și a factorilor de influență implicați (instituții, resurse, stakeholderi non-guvernamentali și privați) componenta operațională să aibă un caracter organic, dinamic și adaptat la constrângerile și provocările specifice procesului de implementare. Documentul final de planificare strategică va cuprinde în mod sintetic principalele probleme strategice identificate, viziunea de dezvoltare precum și componenta tactică și operațională, dezvoltată în parteneriat cu Ministerul Sportului. Documentul de față este cadrul suport pe baza căruia este construită Strategia Națională pentru Sport.

Prioritizarea sporturilor

va fi realizată pe baza următoarelor criterii …

Strategia Nationala pentru Sport 2022 Romania

Eduard Novak – MTS Ministerul Tineretului si Sportului

sportului, novak, ministrul tineretului si sportului, ministrul sportului, ministerul tineretului si sportului, ministerul sporturilor, ministerul sportului si tineretului, ministerul educatiei tineret si sport, eduard novak, eduard, strategia nationala pentru sport, care este strategian nationala pentru sport, Strategia Nationala pentru Sport 2022 Romania eduard Novak MTS Ministerul Tineretului si Sportului
Cadoul perfect pentru copii - Bijuterii personalizate Bucurestichicbijoux.ro/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here