FEDERATII SPORTIVE 2023 – Care sunt propunerile pentru alocările financiare de către Ministerul Sportului?

Care sunt propunerile pentru finanțarea federațiilor sportive naționale, în anul 2023, din partea Ministerului Sportului?

0
301
Bugete Federatii Sportive Nationale in 2023 de la Ministerul Sportului - Propuneri Alocari
Bugete Federatii Sportive Nationale in 2023 de la Ministerul Sportului - Propuneri Alocari
Asigurare rapida și ieftina!pint.ro%20

FEDERATII SPORTIVE 2023 – Care sunt propunerile pentru alocările financiare de către Ministerul Sportului?

Care sunt propunerile pentru finanțarea federațiilor sportive naționale, în anul 2023, din partea Ministerului Sportului?

Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive naționale pe anul 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

București 31.01.2023 

Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2023, în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30, din 11.01.2023.

Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 – Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federații sportive naționale (credite bugetare), este de 162,088,000 lei, cu reținerea de 10%. Această sumă este repartizată, conform trimestrializării, pe următoarele programe:

  • Programul “Promovarea sportului de performanţă”;
  • Programul “Întreţinerea și funcţionarea bazei materiale sportive”;
  • Programul “Sportul pentru toți”;
  • Programul “Redescoperă oina”.

“Finanțarea federațiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanța, rezultatele bune din 2022 și o direcție de dezvoltare pe termen lung.

Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obținute nu doar de una, ci de mai multe federații, iar pentru o alocare cât mai echitabilă și mai eficientă a bugetelor s-a ținut cont de această pondere a unui sport raportat la total și au fost luați în calcul mai mulți indicatori.

La calcularea punctajelor finale ale federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ținut cont de următoarele:

  • 50% din total puncte – criterii de finanțare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final)
  • 50% din total puncte – medaliile obtinute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale si europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj)

La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor.

Continuăm să susținem sportul românesc și rămânem aproape de înalta performanță!” a declarat Eduard Novak, ministrul sportului.

În urma analizei şi evaluării cererilor de finanțare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federațiilor sportive naționale, acesta fiind supus aprobării ministrului sportului. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federații sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, urmând ca fiecare federație să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanțare.

Cuantumurile propuse pentru federațiile sportive naționale din grupa 1:

Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (individual)Alocare inițială 2023, conform punctajPunctaj final
Federația Română de Canotaj14,000,2912677
Federația Română de Natație și Pentatlon Modern6,485,1171447
Federația Română de Lupte6,200,1501383
Federația Română de Gimnastică6,200,1501383
Federația Română de Atletism5,900,1431316
Federația Română de Scrimă5,800,1361249
Federația Română de Tenis de Masă5,800,0041160
Federația Română de Ciclism5,100,1241138
Federația Română de Judo5,011,9701118
Federația Română de Haltere4,800,1161071
Federația Română de Kaiac-Canoe4,399,928981
Federația Română de Box3,900,094870
Comitetul Național Paralimpic1,528,740341
Total75,126,963 
Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (pe echipe)Alocare inițială 2023, conform punctajPunctaj final
Federația Română de Baschet6,800,000838
Federația Română de Rugby6,200,000799
Federația Română de Handbal5,800,000709
Federația Română de Volei5,000,000645
Federația Română de Polo4,415,000530
Total28,215,000 
TOTAL FEDERAȚII GRUPA 1103,341,963 

Propunerile de finanțare pentru federațiile sportive naționale din grupele 2 și 3:

Federații Sportive NaționaleTotal Alocare 2023
Federația Română de Aeronautică Română150,000
Federația Română de Airsoft100,000
Federația Română de Alpinism și Escaladă700,000
Federația Română de Arte Marțiale1,500,000
Federația Română de Automobilism Sportiv850,000
Federația Română de Badminton150,000
Federația Română de Baseball și Softball150,000
Federația Română de Bob Sanie3,150,252
Federația Română de Bowling200,000
Federația Română de Bridge100,000
Federația Română de Chanbara100,000
Federația Română de Cricket200,000
Federația Română de Culturism și Fitness850,000
Federația Română de Dans Sportiv900,000
Federația Română de Darts100,000
Federația Română de Ecvestră Română900,000
Federația Română de Fotbal-Tenis800,000
Federația Română de Gimnastică Ritmică4,500,000
Federația Română de GO100,000
Federația Română de Hochei pe Gheață0
Federația Română de Karate1,200,000
Federația Română de Karate Kyokushin IKO100,000
Federația Română de Karate Tradițional100,000
Federația Română de Karate WUKF400,000
Federația Română de Karting300,000
Federația Română de Kempo2,100,000
Federația Română de Minifotbal100,000
Federația Română de Modelism200,000
Federația Română de Motociclism700,000
Federația Română de OINA529,000
Federația Română de Orientare150,000
Federația Română de Pangration Athlima100,000
Federația Română de Popice350,000
Federația Română de Powerlifting100,000
Federația Română de Radioamatorism100,000
Federația Română de Șah300,000
Federația Română de Sambo800,000
Federația Română de Schi Biatlon1,100,000
Federația Română de Scrabble100,000
Federația Română de Skandenberg-armwrestling100,000
Federația Română de Squash100,000
Federația Română de Taekwondo ITF100,000
Federația Română de Taekwondo WT1,850,000
Federația Română de Tir cu Arcul1,050,000
Federația Română de Tir Sportiv2,899,759
Federația Română de Triatlon1,900,000
Federația Română de Wushu Kungfu300,000
Federația Română de Yachting450,000
Federația Romana Sportul pentru Toti450,000

În ceea ce privește cererea de finanțare a Federației Române de Hochei pe Gheață, aceasta a fost constatată ca fiind neeligibilă, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c – Cap. III din Anexa nr. 2 – metodologia de finanțare a federațiilor sportive naționale și a CNP pe baza programelor sportive de utilitate publică, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 12/2023 publicat în M.Of. nr. 30 din 11.01.2023.

MTS: Cât au primit finanțare Federațiile Sportive în anul 2022?

Raportul Comisiei de evaluare numită prin ordinul ministrului sportului nr. 24/12.01.2023 privind constituirea Comisiei interne de eligibilitate, analiză și evaluare a propunerilor transmise prin cererile de finanțare de către federații, privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică, a consemnat următoarele motive:

  • Cererea de finanțare precum și documentele solicitate au fost semnate de o persoana care nu face dovada calității de reprezentant legal al Federației Române de Hochei pe Gheață așa cum prevede metodologia de finanțare, nerespectând prevederile statutului Federației Române de Hochei pe Gheață, respectiv art. 44 pct. 2.44.2 și art. 45 pct. 9.45.9.
  • Au fost încălcate prevederile statutare de către Biroul Federal și Președintele federației la Adunarea Generala de Alegeri din data de 15.09.2022, suspendând dreptul la vot al unor structuri sportive în mod nestatutar.

În perioada următoare, Ministerul Sportului va da startul programului de Excelență, prin sesiune de selecție separată, pe baza proiectelor depuse de federațiile sportive naționale.

alocari financiare federatii sportive, ministerul sportului, federatii sportive, federatii nationale, sumele oferite federatiilor sportive in anul 2023, care sunt cuantumurile alocarilor catre federatiile sportive, fonduri federatii sportive nationale, bugete federatii sportive nationale, care sunt sumele pe care le primesc federatiile sportive in anul 2023, bugete federatii, alocari financiare 2023, eduard novak, sport

Cadoul perfect pentru copii - Bijuterii personalizate Bucurestichicbijoux.ro/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here