>
7 C
Bucharest
Thursday, February 29, 2024
HomeCategoriiStiriCum pot sa infiintez un Club Sportiv? - Ghid Informativ

Cum pot sa infiintez un Club Sportiv? – Ghid Informativ

Date:

Related stories

MMA Transilvania, salba de medalii la Campionatul National de Kempo

MMA Transilvania - Campionatul National de Kwempo K1

ISKA Kickboxing: Tudor Cimpean de la MMA Transilvania revine cu 2 medalii de la Campionatul Mondial

ISKA Kickboxing: Tudor Cimpean de la MMA Transilvania revine în România cu 2 medalii de la Campionatul Mondial ISKA.

MMA: Gala HEROES 8 “Cușca cu Lei” este 𝘚𝘖𝘓𝘋 𝘖𝘜𝘛!

MMA BUCURESTI: Gala HEROES 8 - Heroes Fight League “Cușca cu Lei” de luni 16 octombrie 2023 este 𝘚𝘖𝘓𝘋 𝘖𝘜𝘛!

HEROES MMA: Dan Tudoran vs Mario Geler

Heroes Fighting League Dan Tudoran, sportivul din Popesti Leordeni revine...

BKFC, noul sport de luptă de contact cu cea mai rapidă dezvoltare!

Ce este BKFC - Bare Knuckle Fighting Championship? Bare Knuckle...

Asigurare RCA

Asigurare RCA online!pint.ro%20

Cum pot sa infiintez un Club Sportiv? – Ghid Informativ

Care sunt pașii necesari pentru înființarea unui Club Sportiv sau Asociații Sportive?

Cum pot obține Certificatul de Identitate Sportivă – CIS ?

Lista Ramurilor Sportive recunoscute oficial de MTS

Federații Sportive Naționale recunoscute în România

GHID  INFORMATIV

PRIVIND ÎNFIINŢAREA STRUCTURILOR SPORTIVE

ÎN VEDEREA OBŢINERII

CERTIFICATULUI DE IDENTITATE SPORTIVĂ

Ministerul Sportului organizează, în condiţiile legii, evidenţa structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, după cum urmează:

1.Cluburile sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ

Infiintare club sportiv

Pasul 1: Dovada Disponibilitate denumire

Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul.

Atenţie!!! Sintagma „club sportiv” trebuie să se regăsească în denumirea structurii sportive.

Exemple corecte: Club Sportiv ……………………., Asociatia Club Sportiv ……………………, 

Exemple incorecte: C.S. ……………, CS ……., Asociatia CS …………, Asociatia …………………

Pasul 2: Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Dobândirea personalităţii juridice se realizează prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul.

Dobândirea personalităţii juridice se face, în condiţiile legii, ca asociaţie persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

Pasul 3: Certificatul de identitate sportiva – CIS

Înscrierea în Registrul sportiv – obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a avizului de constituire, precum şi a autorizaţiei de funcţionare

Înregistrarea cluburilor sportive persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ în Registrul sportiv, organizat la Ministerul Sportului, se face pe baza a două cereri:

 1. Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv şi
 2. Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive

la care se vor anexa următoarele documente, după cum urmează:

 1. Statutul clubului sportiv (formă autentificată/legalizată de notar sau atestată de avocat);
 2. Hotărâre judecătorească definitivă (copie legalizată de instanţă) – prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul;
 3. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (copie legalizată de notar)– eliberat de instanţă, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia;
 4. Dovada de sediu – (contract de închiriere sau de comodat – copie xerox);
 5. Dovada de patrimoniu – (extras de cont);
 6. Dovada disponibilităţii denumirii – (copie xerox) – eliberată de Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul

Atenţie!!! Documentele solicitate în vederea obţinerii Certificatului de identitate sportivă trebuie prezentate exact în forma menţionată mai sus, şi nu fotocopii sau sub semnătură privată.

Depunere documente:

Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv, Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive, precum şi setul de documente enumerate anterior se pot depune astfel:

 • personal la Registratura Ministerului Sportului,
 • se pot expedia prin posta sau curier, cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Sportului (str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti).

Procesare documente:

In urma verificarii documentelor depuse:

 • daca nu sunt compatibile cu legislatia in vigoare, nu sunt toate documentele depuse sau documentele prezentate nu sunt in forma solicitata (autentificate, legalizate) se trimite o notificare solicitantului în care se precizează modalitatea și/sau documentele necesare pentru ca documentele depuse să fie compatibile cu legislația în vigoare.
 • daca documentatia depusa corespunde cerintelor legislative, atunci, în termen de 30 de zile, Ministerul Sportului proceseaza cererea solicitantilor.

Eliberare documente:

Certificatul de identitate sportiva – CIS, Avizul de constituire şi Autorizaţia de functionare pot fi:

– ridicate personal de către reprezentantului legal/împuternicitul structurii sportive care a solicitat înregistrarea în Registrul sportiv, de la sediul Ministerului Sportului (program eliberare documente: luni, marti si joi, între orele 09:00 – 13:00):

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către reprezentantul legal:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– dovada calității de reprezentant al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către împuternicit:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– procură în original, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul se prezintă la Ministerul Sportului si poate ridica Certificatul de identitate sportiva al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

sau

– expediate prin poştă, cu plata la livrare, în baza unei cereri care poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Sportului – secţiunea Registrul sportiv, în cazul în care structura sportivă pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv are sediul în afara municipiului București.

 • În cazul în care structura sportivă, prin reprezentatul său legal nu solicită comunicarea Certificatului de identitate sportivă, prin serviciul de curierat al Poştei Române, Ministerul Sportului nu va efectua din oficiu comunicarea acestuia către structura sportivă care a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.
 • Cererea poate fi completată și de către reprezentanții legali ai structurilor sportive care au solicitat înregistrarea în Registrul sportiv anterior datei de intrare în vigoare a ordinului și care nu au intrat încă în posesia Certificatului de identitate sportivă.
 • Confirmarea de primire din partea reprezentantului legal al structurii sportive ce a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv, pusă la dispoziție de Posta Română, constituie dovada că Certificatul de identitate sportivă a fost eliberat și comunicat în original solicitantului.

Ministerul Sportului nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa comunicării Certificatului de identitate sportivă din motive neimputabile.

Clubul sportiv se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă, numai în secţiile pe ramură de sport a căror practicare este recunoscută prin ordin de ministru şi/sau se află în obiectul de activitate al federaţiilor sportive naţionale, după cum urmează:

 • aeronautică,
 • aikido,
 • airsoft,
 • alpinism şi escaladă,
 • arc istoric,
 • arte marţiale,
 • arte marţiale de contact,
 • arte marţiale mixte – mma,
 • atletism,
 • automobilism sportiv,
 • badminton,
 • baschet,
 • baseball şi softball,
 • biliard,
 • bob şi sanie,
 • bowling,
 • box,
 • bridge,
 • canotaj,
 • ciclism,
 • chanbara,
 • cricket,
 • culturism şi fitness,
 • curling,
 • dans sportiv,
 • darts,
 • ecvestră,
 • fotbal,
 • fotbal american,
 • fotbal în sală,
 • fotbal tenis,
 • gimnastică,
 • gimnastică ritmică,
 • go,
 • golf,
 • haltere,
 • handbal,
 • minigolf,
 • hochei pe gheaţă,
 • hochei pe iarbă,
 • judo,
 • kaiac canoe,
 • kali eskrima arnis,
 • karate,
 • karate kyokushin I.K.O. 2,
 • karate tradiţional,
 • karate WUKF,
 • karting,
 • kempo,
 • korfball,
 • lupte,
 • majorete,
 • minifotbal,
 • minigolf,
 • modelism,
 • motociclism,
 • nataţie şi pentatlon modern,
 • oină,
 • orientare,
 • padbol,
 • padel,
 • pangration athlima,
 • patinaj,
 • pescuit sportiv,
 • pole sport – sport la bară
 • polo,
 • popice,
 • powerlifting,
 • radioamatorism,
 • roundnet
 • rugby,
 • sambo,
 • schi biatlon,
 • schi nautic şi wakeboard,
 • scrabble,
 • scrimă,
 • skandenberg – armwrestling,
 • skateboard,
 • snooker,
 • sport cu atelaj canin,
 • sportul pentru persoane cu nevoi speciale,
 • sportul pentru toţi,
 • squash,
 • sumo,
 • şah,
 • table,
 • taekwondo ITF,
 • taekwondo WT,
 • tenis,
 • tenis de masă,
 • teqball,
 • tir sportiv,
 • tir cu arcul,
 • triatlon,
 • unifight,
 • volei,
 • vovinam viet-vo-dao,
 • wushu kungfu,
 • yachting

Atenţie!!!! Pe Certificatul de Identitate Sportivă nu pot fi trecute decât secţiile pe ramura de sport menţionate mai sus, şi nu stilurile/probele sau departamentele din cadrul federaţiilor sportive naţionale.

În conformitate cu Art. 26 alin. 1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, Statutul unui club sportiv persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 1. a) denumirea;
 2. b) sediul;
 3. c) patrimoniul;
 4. d) însemnele si culorile (alegerea unei sigle si nominalizarea culorilor);
 5. e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
 6. f) cerinţele si procedura de dobândire si de pierdere a calităţii de membru; drepturile si îndatoririle membrilor;
 7. g) organele de conducere, administrare si control si atribuţiile lor;
 8. h) regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense si sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

Statutul clubului sportiv cuprinde, în mod obligatoriu, elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru asociaţii, persoane juridice de drept privat făra scop patrimonial.

Scopul Clubului sportiv îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau mai multe ramuri de sport, respectiv selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, precum şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale.

Obiectivele Clubului sportiv decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale,  precum şi din statutele si regulamentele federaţiilor sportive internationale.

În cazul organizării competiţiilor sportive, acestea se vor desfăşura cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

Atenţie!!! Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care se înfiinţeaza, activităţi aparţinând altor domenii de activitate.

Cluburile sportive pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.

Cluburile sportive pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

     2. Cluburile sportive persoane juridice de drept public

Înregistrarea cluburilor sportive persoane juridice de drept public în Registrul sportiv, organizat la Ministerul Sportului, se face pe baza a două cereri:

 • Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv şi
 • Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive

la care se vor anexa următoarele documente, după cum urmează:

 1. Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia s-a înfiinţat (copie conformă cu orginalul);
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare (copie conformă cu orginalul);
 3. Dovada sediului (contract de închiriere sau de comodat) (copie simplă).

Infiintare club sportiv

Actul de înfiinţare îl constituie actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de Consiliu Judeţean, Consiliu Local etc. iar actul de funcţionare îl reprezintă regulamentul de organizare şi funcţionare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 • denumirea;
 • forma juridică
 • sediul;
 • patrimoniul;
 • însemnele şi culorile;
 • obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
 • sursele de finanţare;
 • organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;
 • regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense si sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde, în mod obligatoriu, elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.

Depunere documente:

Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv, Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive, precum şi setul de documente enumerate anterior se pot depune astfel:

 • fie personal la Registratura Ministerului Sportului,
 • fie se pot expedia prin posta sau curier, cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Sportului (str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti).

Procesare documente:

In urma verificarii documentelor depuse:

 • daca nu sunt compatibile cu legislatia in vigoare, nu sunt toate documentele depuse sau documentele prezentate nu sunt in forma solicitata (autentificate, legalizate) se trimite o notificare solicitantului in care se precizeaza modalitatea si/sau documentele necesare pentru ca documentele depuse sa fie compatibile cu legislatia in vigoare.
 • daca documentatia depusa corespunde cerintelor legislative, atunci, in termen de 30 de zile, Ministerul Sportului proceseaza cererea solicitantilor.

Eliberare documente:

Certificatul de identitate sportiva – CIS, Avizul de constituire şi Autorizaţia de functionare pot fi:

– ridicate personal de către reprezentantului legal/împuternicitul structurii sportive care a solicitat înregistrarea în Registrul sportiv, de la sediul Ministerului Sportului (program eliberare documente: luni, marti si joi, între orele 09:00 – 13:00):

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către reprezentantul legal:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– dovada calității de reprezentant al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către împuternicit:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– procură în original, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul se prezintă la Ministerul Sportului si poate ridica Certificatul de identitate sportiva al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

sau

– expediate prin poştă, cu plata la livrare, în baza unei cereri care poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Sportului – secţiunea Registrul sportiv, în cazul în care structura sportivă pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv are sediul în afara municipiului București.

 • În cazul în care structura sportivă, prin reprezentatul său legal nu solicită comunicarea Certificatului de identitate sportivă, prin serviciul de curierat al Poştei Române, Ministerul Sportului nu va efectua din oficiu comunicarea acestuia către structura sportivă care a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.
 • Cererea poate fi completată și de către reprezentanții legali ai structurilor sportive care au solicitat înregistrarea în Registrul sportiv anterior datei de intrare în vigoare a ordinului și care nu au intrat încă în posesia Certificatului de identitate sportivă.
 • Confirmarea de primire din partea reprezentantului legal al structurii sportive ce a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv, pusă la dispoziție de Posta Română, constituie dovada că Certificatul de identitate sportivă a fost eliberat și comunicat în original solicitantului.

Ministerul Sportului nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa comunicării Certificatului de identitate sportivă din motive neimputabile.

Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se fac prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la solicitarea acestora.

Sintagma „club sportiv” trebuie să se regăsească în denumirea structurii sportive.

Cluburile sportive de drept public mono sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii, numai în secţiile pe ramură de sport  a căror practicare este recunoscută prin ordin de ministru şi/sau se află în obiectul de activitate al federaţiilor sportive naţionale, după cum urmează:

 • aeronautică,
 • aikido,
 • airsoft,
 • alpinism şi escaladă,
 • arc istoric,
 • arte marţiale,
 • arte marţiale de contact,
 • arte marţiale mixte – MMA,
 • atletism,
 • automobilism sportiv,
 • badminton,
 • baschet,
 • baseball şi softball,
 • biliard,
 • bob şi sanie,
 • bowling,
 • box,
 • bridge,
 • canotaj,
 • ciclism,
 • chanbara,
 • cricket,
 • culturism şi fitness,
 • curling,
 • dans sportiv,
 • darts,
 • ecvestră,
 • fotbal,
 • fotbal american,
 • fotbal în sală,
 • fotbal tenis,
 • gimnastică,
 • gimnastică ritmică,
 • go,
 • golf,
 • haltere,
 • handbal,
 • minigolf,
 • hochei pe gheaţă,
 • hochei pe iarbă,
 • judo,
 • kaiac canoe,
 • kali eskrima arnis,
 • karate,
 • karate kyokushin I.K.O. 2,
 • karate tradiţional,
 • karate WUKF,
 • karting,
 • kempo,
 • korfball,
 • lupte,
 • majorete,
 • minifotbal,
 • minigolf,
 • modelism,
 • motociclism,
 • nataţie şi pentatlon modern,
 • oină,
 • orientare,
 • padbol,
 • padel,
 • pangration athlima,
 • patinaj,
 • pescuit sportiv,
 • pole sport – sport la bară
 • polo,
 • popice,
 • powerlifting,
 • radioamatorism,
 • roundnet
 • rugby,
 • sambo,
 • schi biatlon,
 • schi nautic şi wakeboard,
 • scrabble,
 • scrimă,
 • skandenberg – armwrestling,
 • skateboard,
 • snooker,
 • sport cu atelaj canin,
 • sportul pentru persoane cu nevoi speciale,
 • sportul pentru toţi,
 • squash,
 • sumo,
 • şah,
 • table,
 • taekwondo ITF,
 • taekwondo WT,
 • tenis,
 • tenis de masă,
 • teqball,
 • tir sportiv,
 • tir cu arcul,
 • triatlon,
 • unifight,
 • volei,
 • vovinam viet-vo-dao,
 • wushu kungfu,
 • yachting

Atenţie!!!! Pe Certificatul de Identitate Sportivă nu pot fi trecute decât secţiile pe ramura de sport menţionate mai sus, şi nu stilurile/probele sau departamentele din cadrul federaţiilor sportive naţionale.

Federații Sportive Naționale recunoscute în România

Lista tuturor federatiilor sportive nationale din Romania

3.    Cluburile sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni

Pasul 1: Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Registrului Comertului

Atenţie!!! Sintagma „club sportiv” trebuie să se regăsească în denumirea structurii sportive.

Pasul 2: Înregistrarea societăţii în Registrul Comerţului

Pasul 3: Înscrierea în Registrul sportiv – obţinerea Certificatului de identitate sportivă – CIS, a avizului de constituire, precum şi a autorizaţiei de funcţionare.

Înregistrarea cluburilor sportive persoane juridice de drept privat în Registrul sportiv, organizat la Ministerul Sportului, se face pe baza a două cereri:

 1. Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv şi
 2. Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive

la care se vor anexa următoarele documente, după cum urmează:

– actul constitutiv (formă autentificată/legalizată de notar sau atestată de avocat);

– dovada sediului – contract de închiriere sau de comodat – copie xerox;

– dovada capitalului social – copie xerox;

– Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului – copie legalizată;

– Rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal privind constituirea societăţii şi înmatricularea acesteia în Registrul Comerţului – copie legalizată.

Infiintare club sportiv

Actul constitutiv cuprinde, în mod obligatoriu, elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru societăţile comerciale.

Atenţie!!! Documentele solicitate în vederea obţinerii Certificatului de identitate sportivă trebuie prezentate exact în forma menţionată mai sus, şi nu atestate de avocat sau sub semnătură privată.

Depunere documente:

Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv, Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive, precum şi setul de documente enumerate anterior se pot depune astfel:

 • fie personal la Registratura Ministerului Sportului,
 • fie se pot expedia prin posta sau curier, cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Sportului (str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti).

Procesare documente:

In urma verificarii documentelor depuse:

 • daca nu sunt compatibile cu legislatia in vigoare, nu sunt toate documentele depuse sau documentele prezentate nu sunt in forma solicitata (autentificate, legalizate, atestate) se trimite o notificare solicitantului in care se precizeaza modalitatea si/sau documentele necesare pentru ca documentele depuse sa fie compatibile cu legislatia in vigoare.
 • daca documentatia depusa corespunde cerintelor legislative, atunci, in termen de 30 de zile, Ministerul Sportului proceseaza cererea solicitantilor.

Eliberare documente:

Certificatul de identitate sportiva – CIS, Avizul de constituire şi Autorizaţia de functionare pot fi:

– ridicate personal de către reprezentantului legal/împuternicitul structurii sportive care a solicitat înregistrarea în Registrul sportiv, de la sediul Ministerului Sportului (program eliberare documente: luni, marti si joi, între orele 09:00 – 13:00):

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către reprezentantul legal:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– dovada calității de reprezentant al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

Documentele necesare la ridicarea Certificatului de identitate sportivă de către împuternicit:

– C.I. sau pașaport valabil, în original;

– procură în original, care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul se prezintă la Ministerul Sportului si poate ridica Certificatul de identitate sportiva al structurii sportive pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.

sau

– expediate prin poştă, cu plata la livrare, în baza unei cereri care poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Sportului – secţiunea Registrul sportiv, în cazul în care structura sportivă pentru care s-a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv are sediul în afara municipiului București.

 • În cazul în care structura sportivă, prin reprezentatul său legal nu solicită comunicarea Certificatului de identitate sportivă, prin serviciul de curierat al Poştei Române, Ministerul Sportului nu va efectua din oficiu comunicarea acestuia către structura sportivă care a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv.
 • Cererea poate fi completată și de către reprezentanții legali ai structurilor sportive care au solicitat înregistrarea în Registrul sportiv anterior datei de intrare în vigoare a ordinului și care nu au intrat încă în posesia Certificatului de identitate sportivă.
 • Confirmarea de primire din partea reprezentantului legal al structurii sportive ce a solicitat înregistrarea în Registrul Sportiv, pusă la dispoziție de Posta Română, constituie dovada că Certificatul de identitate sportivă a fost eliberat și comunicat în original solicitantului.

Ministerul Sportului nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa comunicării Certificatului de identitate sportivă din motive neimputabile.

Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.

Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.

Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile cuprinse în Legea nr.69/2000.

Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.

În prezent în România sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste următoarele secţii pe ramură de sport: fotbal, box, handbal, rugby, volei, kick-box thai-box, dans sportiv, hockey pe gheaţă, baschet.

În consecinţă, nu se pot constitui cluburi sportive profesioniste decât în ramurile de sport susmenţionate.

Menţionăm faptul că sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.

Atenţie!!! Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care s-au înfiinţat, activităţi aparţinând altor domenii de activitate.

 1. Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport

Pasul 1: Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul

Asociaţia Judeţeană de … (a se completa cu ramura de sport)…(a se completa cu denumirea judeţului)

 1. Asociaţia Judeţeană de Box Timiş

Asociaţia Municipală de … (a se completa cu ramura de sport) Bucureşti

 1. Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti

Exemplu incorect: Asociaţia Municipală de Fotbal Ploiesti / sau orice alt municipiu.

Atentie: doar pentru București se poate utiliza sintagma Asociaţia Municipală.

Pasul 2: Dobândirea personalităţii juridice prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul îşi are sediul.

Dobândirea personalităţii juridice se face, în condiţiile legii, ca asociaţie persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

Pasul 3: Înscrierea în Registrul sportiv– obţinerea Certificatului de identitate sportivă – CIS, a avizului de constituire şi a autorizaţiei de funcţionare

Infiintare asociatii judetene pe ramura de sport

Înregistrarea asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport în Registrul sportiv, organizat la Ministerul Sportului,  se face pe baza a două cereri:

 1. Cererea de înregistrare în Registrul Sportiv şi
 2. Cererea de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurii sportive

la care se vor anexa următoarele documente, după cum urmează:

 1. Statutul asociaţiei (formă autentificată/legalizată de notar sau atestată de avocat);
 2. Hotărâre judecătorească definitivă (copie legalizată de instanţă) – prin înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul;
 3. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (copie legalizată de notar)– eliberat de instanţă, la cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia;
 4. Dovada de sediu – (contract de închiriere sau de comodat);
 5. Dovada de patrimoniu – (extras de cont);
 6. Dovada disponibilităţii denumirii – (copie xerox) – eliberată de Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul
 7. Copiile CIS – urilor membrilor fondatori;
 8. Acordul federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport

Atenţie!!! Documentele solicitate în vederea obţinerii Certificatului de identitate sportivă trebuie prezentate exact în forma menţionată mai sus, şi nu fotocopii sau sub semnătură privată.

Statutul asociaţiei judeţene cuprinde, în mod obligatoriu, elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru asociaţii, persoane juridice de drept privat făra scop patrimonial.

La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociaţie.

Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea.

Acestea se înfiinţează numai în secţiile pe ramură de sport a căror practicare este recunoscută prin ordin de ministru şi/sau se află în obiectul de activitate al federaţiilor sportive naţionale.

Asociaţiile judeţene “Sportul pentru toţi” şi “Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale” se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ.

Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea, persoanele fizice nu pot înfiinţa asociaţii judeţene, cu excepţia ramurilor “Sportul pentru toţi” şi “Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale”.

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv.

Recunoaşterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportive – CIS, eliberat în condiţiile prezentei legi.

Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:

 1. a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, pentru participarea la competiţiile oficiale locale;
 2. b) la federaţia sportivă naţională corespunzătoare, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale.

___________________________________________________________________________

Infiintare club sportiv , CIS , cluburi sportive , certificat de identitate sportiva , inregistrare club sportiv , CIS structuri sportive , infiintare structuri sportive , eliberare CIS , depunere documente CIS , registrul sportiv , registru sportiv , certificat registru sportiv , certificat ministerul sportului , club sportiv de drept privat, club sportiv de drept public.

___________________________________________________________________________

Ramurile de sport a caror practicare este recunoscuta in Romania

Ramuri de Sport recunoscute de MTS in Romania

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

pint.ro%20

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here